I Congreso Nacional sobre Bioeconomía Forestal

I Congreso Nacional sobre Bioeconomía Forestal o 30 de novembro e 1 de decembro de 2017 en Santander

O documento, A Estratexia española de Bioeconomia Horizonte 2030, publicado polo Goberno de España en marzo de 2016 ten como obxectivo chegar ao 2030 con máis empresas innovadoras, máis competitivas e máis eficientes e unha economía máis diversificada e medioambientalmente máis sustentable, avanzando na transición cara á economía circular, que lanzou a Comisión Europea a finais de 2015.

Máis información