27 contratos en prácticas para traballar como técnicos no INCIBE – Instituto Nacional de Ciberseguridade

27 contratos en prácticas (2 anos). Retribución: fixo + variable + beneficios sociais (seguros asistencia sanitaria, seguro accidentes colectivo, axuda comida, gardería, formación , garaxe gratuíto no centro de traballo).

Data limite de inscrición: 13/10/2017 ata as 14:00 horas

Convocatorias activas:

Técnicos de Servizos Ciberseguridad

Técnicos de Tecnoloxías Ciberseguridad

Técnicos de Xestión de proxectos

Técnicos de Comunicación e Relacións

Técnico de Sistemas de Información

Técnico xurídico

Técnico Económico-Financeiro

Máis información