Chegan as biorrefinerías a España. Unha nova oportunidade para o Sector Forestal

As Plataformas Tecnolóxicas Españolas de Biomasa para a Bioeconomía ( BIOPLAT) e de Química Sustentable ( SusChem-España) elaboraron conxuntamente un Manual sobre as Biorrefinerías en España, cuxo principais obxectivos son achegar coñecemento sobre este prometedor sector bioindustrial e identificar as vantaxes estratéxicas que supoñería aproveitar esta oportunidade en España, do mesmo xeito que xa se está facendo noutros Estados membros da UE. Dado que, tal e como se demostra ao longo do Manual, o país conta cos recursos e está especialmente ben posicionado para facelo con éxito.

A Estratexia Española de Bioeconomía aprobada no ano 2016 ten por obxecto impulsar a actividade económica e mellorar a competitividade e sustentabilidade dos sectores produtivos que están ligados ao emprego dos recursos de base biolóxica, promovendo a xeración de coñecemento e a súa utilización para o desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías derivadas, a través da colaboración dentro do sistema de ciencia e tecnoloxía e das entidades españolas públicas e privadas. Ademais contémplase o desenvolvemento competitivo de novos sectores industriais e de novas capacitacións profesionais. Todo iso para alcanzar un horizonte no ano 2030 con máis empresas innovadoras, máis competitivas e máis eficientes, ademais dunha economía máis diversificada e medioambientalmente máis sustentable, avanzando na transición cara á economía circular que propicia a Unión Europea.

Máis información