Xornadas divulgativas e accións de formación contorna á enerxía geotérmica en A Molinera de Ourense

Xornada Informativa – Enerxía Geotérmica o abril 24 de 11:00 am a 1:00 pm

Dirixido a asociacións de veciños e público en xeral.

PROGRAMA

1.- Que é a Enerxía Xeotérmica? Tipos e aplicacións

2.- Xacemento Xeotérmico da cidade de Ourense: Orixe

3.- Inventario das manifestacións xeotérmicas en Ourense.

4.- Usos terapéuticos das augas termais: principio de aproveitamento.

5.- Usos enerxéticos da calor xeotérmico: xeotermia natural.

6.- Usos enerxéticos da calor xeotérmico: xeotermia indirecta con bomba de calor.

Acción de formación axentes do territorio: GeoCiclo

Xornada 1, 24 de abril – Divulgar Sabes que a xeotermia pode aforrar a túa factura enerxética e é fonte de saúde?

Xornada 2, 23 de maio – Promover. A xeotermia como modelo de negocio

Xornada 3, 30 de maio – Formar. A xeotermia como opción enerxética

Xornada 4, 4 de xuño – Informar. A xeotermia: implicacións para a administración

Mais información