A ‘Cátedra do Camiño de Santiago e as peregrinacións’ convoca bolsas e premios para investigadores

Segundo informa a Xunta de Galicia, con esta nova aposta, a Cátedra avanza nos “fins para os que foi creada ao contribuír á promoción e difusión dos valores asociados”: identidade histórica, valor patrimonial, espiritualidade, acollida e hospitalidade ou intercambio cultural.

Os destinatarios das bolsas son doutoramentos, investigadores e profesores universitarios, tanto nacionais como estranxeiros, que desenvolvan a súa actividade ao redor do tema “contribuír á promoción e difusión dos valores asociados”: identidade histórica, valor patrimonial, espiritualidade, acollida e hospitalidade ou intercambio cultural. Outorgaranse tres axudas, cada unha delas por unha contía de 1.500 euros que permitirá unha estancia dun mes, como investigadores visitantes da USC, entre setembro e novembro.

Pola súa banda, os premios diríxense a investigadores nacionais e estranxeiros que publicasen durante 2017 un traballo en formato libro ou defendido unha tese de doutoramento co Camiño de Santiago ou as peregrinacións como tema de estudo baixo aspectos como os históricos, culturais, xeográficos ou turísticos, entre outros. Igualmente, poderán concorrer traballos de fin de grao ( TFG) ou traballos de fin de máster ( TFM) defendidos durante cúrsoo académico 2016-17 que conseguisen a cualificación de sobresaliente.

Ligazón á noticia

Ligazón ás convocatorias