Deseñan no campus de Ourense un sistema para medir con drons a contaminación das augas

O traballo é obra do grupo de Óptica Física da escola de enxeñería Aeronáutica

O sistema deseñado polo equipo de Óptica Física emprega a fluorescencia como método de detección e identificación de diferentes tipos de aceite que poidan contaminar a auga. Tratábase coa absorción de luz dunha determinada lonxitude de onda, seguida da emisión de radiación dunha lonxitude maior. Boa parte das substancias contaminantes, como os aceites, «absorben fortemente luz ultravioleta e xeran patróns de fluorescencia non visible ou non ultravioleta próximo. Vos sensores de fluorescencia permiten distinguir diferentes tipos de substancias e, en contraste co resto dous métodos, son capaces de detectar aceite non xeo ou na neve», indican os autores do proxecto».
Ligazón á noticia