Grupos Investigación

Na actualidade o CITI conta con 10 Grupos de Investigación adicados a diferentes ámbitos da ciencia.
Biotecnoloxía Industrial e Enxeñería Ambiental

Quero saber máis

Edafoloxía

Quero saber máis

Informática Aplicada

Quero saber máis

Informática Gráfica

Quero saber máis

Enxeñería Química

Quero saber máis
Logo-CITI-circulos

Microbioloxía

Quero saber máis
Seguridade Alimentaria e Toxicología Ambiental

Quero saber máis
Sistemas Informáticos de Nova Xeración

Quero saber máis

Termofísica

Quero saber máis

Valorización de Biomasa

Quero saber máis