Grupos Investigación

Na actualidade o CITI conta con 10 Grupos de Investigación adicados a diferentes ámbitos da ciencia.








Biotecnoloxía Industrial e Enxeñería Ambiental

Quero saber máis









Edafoloxía

Quero saber máis









Informática Aplicada

Quero saber máis









Informática Gráfica

Quero saber máis









Enxeñería Química

Quero saber máis
Logo-CITI-circulos









Microbioloxía

Quero saber máis








Seguridade Alimentaria e Toxicología Ambiental

Quero saber máis








Sistemas Informáticos de Nova Xeración

Quero saber máis









Termofísica

Quero saber máis









Valorización de Biomasa

Quero saber máis