Luns, 22 Maio 2017

Edafoloxía

CabeceraEdafología
Responsable: Dr. Manuel Arias Estévez.
Email: mastevez@uvigo.es.
Teléfono: 988 387 415, 988 368 899.

O grupo de Edafoloxía leva a cabo nas súas instalacións do CITI as seguintes actividades:
  • ▸ Dinámica de pesticidas en solos e presenza en augas superficiais e subsuperficiais.
  • ▸ Estudos de fertilidade e sustentabilidade de solos de cultivo.
  • ▸ Estudos de dinámica de metais pesados en solos.
  • ▸ Estudos de ecoloxía bacteriana en solos.
  • ▸ Estudos de residuos agrícolas e industriais.