Venres, 5 Maio 2017

Enxeñería Química

CabeceraIngenieríaQuímica
Responsable: Dr. José Luis Alonso González.
Email: xluis@uvigo.es.
Teléfono: 988 387 233.
Páxina web: http://www.grupoeq2.es.

O grupo de Enxeñería Química leva a cabo nas súas instalacións do CITI as seguintes actividades:
 • ▸ Desenvolvemento de procesos eficientes e sostibles.
 • ▸ Materias primas renovables (do sector primario ou subprodutos industriais).
 • ▸ Novas tecnoloxías para a produción de compostos de alto valor engadido.
 • ▸ Procesos baseados en:
  • ▹ Transformacións químicas.
  • ▹ Procesamento biotecnolóxico.
  • ▹ Operacións de separación: extracción (convencional/supercrítica), membranas.
 • ▸ Tecnoloxía de materiais:
  • ▹ Biocomposites biodegradables.
 • ▸ Industria alimentaria: moléculas bioactivas para alimentos funcionais:
  • ▹ Prebióticos e probióticos.
  • ▹ Antioxidantes alimentarios.
 • ▸ Simulación de procesos e avaliación económica.