Venres, 5 Maio 2017

Informática Aplicada

CabeceraInformáticaAplicada
Responsable: Dr. Arno Formella, Dr. Juan Carlos González Moreno.
Email: formella@uvigo.es, jcmoreno@uvigo.es.
Teléfono: 988 387 030, 988 387 014, 988 387 007.
Páxina web: http://lia.ei.uvigo.es/lia/view/index.php.

O grupo de Informática Aplicada leva a cabo nas súas instalacións do CITI as seguintes actividades:
  • ▸ Procesamento de imaxes.
  • ▸ Aplicacións de simulación, optimización e aproximación en ámbitos de telecomunicacións, física, loxística, informática gráfica.
  • ▸ Sistemas intelixentes e de nova xeración.
  • ▸ E-learning (teleformación).
  • ▸ Asesoría e seguimento en implantación de sistemas software.